Cuộc đời anh đã từng là một bản nhạc buồn Em vừa đến remix…

Cuộc đời anh đã từng là một bản nhạc buồn Em vừa đến remix…

Cuộc đời anh đã từng là một bản nhạc buồn
Em vừa đến remix là gẫy luôn

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

FRÜHLING #moment #frühlingserwachen #frühlingsanfang #sonntag #sonne #genießen #eckartsberga #relax #sunshine #like4like #live #dream #lila…

FRÜHLING #moment #frühlingserwachen #frühlingsanfang #sonntag #sonne #genießen #eckartsberga #relax #sunshine #like4like #live #dream #lila…

Muchos hemos tenido días grises, en donde nos caemos, lloramos, nos sentimos deprimidos, con…

Muchos hemos tenido días grises, en donde nos caemos, lloramos, nos sentimos deprimidos, con…